FÖRETAGSFLYTT

Flyttning av företag

 

Flyttkillarna AB utför företagsflytt med över 20 års erfarenhet. Vi flyttar företag både internt och externt, men även enstaka kontor samt längre specialtransporter. Vi hjälper er med tips & råd genom hela flyttprocessen så att den skall bli så smidig och kostnadseffektiv som möjligt. För oss på Flyttkillarna AB är ansvar och transparens viktiga ledord vid varje utförd flyttjänst. Med detta menas att vi vill att du alltid ska känna dig säker med att överlåta företagsflytten till oss. Vid ett företagsflytt är det förstås också viktigt att regler, lagar och villkor följs – vilket vi genom alla åren alltid varit noga med att följa. Våra över 20 år i branschen har givit oss en kunskaps- och erfarenhetsbank vilka vi med hjälp av alltid kan utföra förstklassiga företagsflyttar.  Vi håller oss alltid till det som vi på förhand har kommit överens om, använder rätt befogenhet – samt arbetar alltid tidseffektivt. Vi innehar även yrkestrafiktillstånd samt gällande försäkringar i Trygga Hansa.

Vi följer villkor:  >KONTOR 2003<

Intresserad av företagsflytt? Kontakta oss för offert!