FLYTTPARTNER - MOVING PARTNER

Flyttpartner Sverige

Moving Partner Sweden  

Vi tycker att ett samarbete skall vara enkelt, tydligt och bygga på förtroende. Att bli partner med oss ska bygga på ett längre samarbete. Ni skall ha kompetens alla utföra flyttjänster professionellt.

We think that a collaboration should be simple, clear and based on trust. Becoming a movingpartner with us will based on a longer collaboration. You must have the competence to perform moving services  professionally.

✅ Professionell flyttservice
✅ Inga fasta kostnader
✅ 30 år i flyttbranschen

Företagsnamn | Company name:

Företagsnamn | Company name:

Kontaktperson | Contact person:

Org.nr | Organization number:

Försäkringsnummer | Insurance number

E-mail: