ENKEL FLYTTFÖRFRÅGAN

Ange om du vill flytta hela eller delar (om delar lista) av bohaget? kvm boyta/biyta, från/till vån, finns hiss?

Alla som betalar skatt och är skrivna i Sverige har oftast tillgång till Rut-avdrag (skattereduktion). Kontrollera gärna på Skatteverket på telefon 0771-567 567