BLI FLYTTPARTNER

Flyttpartners i Sverige & Norden 

Vi tycker att ett samarbete skall vara enkelt, tydligt och bygga på förtroende. Att bli partner med oss ska bygga på ett längre samarbete som gynnar bägge parter. Vi sköter bokningar och ni utför tjänsten med god service.

We believe that cooperation should be simple, clear and build on trust. Becoming a partner with us should be based on a longer cooperation that benefits both parties. We handle bookings and you perform the service with good service.

✅ Inga fasta kostnader
✅ Ingen bindningstid
✅ Inga krångliga avtal